Tehnokuller 25

 

Juubeliaastal teeb Tehnokuller kingitusi!

2017. aastal täitub Tehnokulleril 25 tegevusaastat. Juubeliaastal teeme oma klientidele 25 kingitust.

Loosime oma klientide vahel välja 25 Garmin GPS-seadet väärtusega 155€/tk järgmiselt:

1. Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud klientide vahel loosime välja 10 GPS-seadet,
2. Papiniidu ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud klientide vahel loosime välja 10 GPS-seadet ja
3. Sauga Pesula teenust kasutanud klientide vahel loosime välja 5 GPS-seadet.

Juubelikampaania tingimused:

1. Kampaanias osalevad kõik 2017. aastal Tehnokulleri Sauga ja Papiniidu ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud ning kõik alates 21. märtsist kuni 31. detsembrini Sauga pesula teenust kasutanud kliendid.
2. Loosimisel osalemiseks tuleb ülevaatuse klientidel avaldada selleks soovi ning jätta oma kontaktandmed loosimise tulemustest teavitamiseks (kas telefon või e-postiaadress). Pesula klientidel tuleb täita juubelikampaania kupong teavitamiseks vajalike kontaktandmetega.
3. Loosimise võidust teavitame klienti tema antud sidekanali vahendusel. Võitjate nimed kuvame tehnokuller.ee veebilehel.

Loosimiste toimuvad järgmiselt:

3. aprill osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimises osaleda ning
jaanuaris-veebruaris enne kampaania algust ülevaatusel käinud kliendid
Loositakse 2 GPS seadet, üks Sauga,teine Papiniidu klientide vahel.

2. mail osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimisel osaleda
b) 21.03 kuni 30.04 Pesulas teenust kasutanud kliendid, kes on täitnud sünnipäeva kupongi
Loositakse 3 GPS seadet, üks Sauga ja teine Papiniidu klientide ning kolmas Pesula klientide vahel

1. juunil osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimisel osaleda
Loositakse 2 GPS seadet, üks Sauga,teine Papiniidu klientide vahel.

3. juulil osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimisel osaleda
b) 01.04 kuni 30.06 Pesulas teenust kasutanud kliendid, kes on täitnud sünnipäeva kupongi
Loositakse 3 GPS seadet, üks Sauga ja teine Papiniidu klientide ning kolmas Pesula klientide vahel

1. august osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimisel osaleda
Loositakse 2 GPS seadet, üks Sauga,teine Papiniidu klientide vahel.

1. september osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimisel osaleda
b) 01.06 kuni 31.08 Pesulas teenust kasutanud kliendid, kes on täitnud sünnipäeva kupongi
Loositakse 3 GPS seadet, üks Sauga ja teine Papiniidu klientide ning kolmas Pesula klientide vahel

2. oktoober osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimisel osaleda
Loositakse 2 GPS seadet, üks Sauga,teine Papiniidu klientide vahel.

1. november osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimisel osaleda
b) 01.09 kuni 31.10 Pesulas teenust kasutanud kliendid, kes on täitnud sünnipäeva kupongi
Loositakse 3 GPS seadet, üks Sauga ja teine Papiniidu klientide ning kolmas Pesula klientide vahel

1. detsember osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimisel osaleda
Loositakse 2 GPS seadet, üks Sauga,teine Papiniidu klientide vahel.

2. jaanuar osalevad:

a) eelneval kuul Tehnokulleri Papiniidu või Sauga ülevaatuspunktis ülevaatusel käinud kliendid, kes on avaldanud soovi loosimisel osaleda
b) 01.11 kuni 31.12 Pesulas teenust kasutanud kliendid, kes on täitnud sünnipäeva kupongi
Loositakse 3 GPS seadet, üks Sauga ja teine Papiniidu klientide ning kolmas Pesula klientide vahel

Loosimise läbiviimine:

Loosimisse kaasatakse kõik vastaval perioodil sisestatud tehnoülevaatuse arved ja kõik vastaval perioodil klientide poolt täidetud loosimise tingimustele vastavad sedelid.
Loosimise viib läbi 2liikmeline komisjon. Komisjoni on kaasatud vähemalt 1 inimene väljastpoolt Tehnokullerit.
Loosimise võitjaid teavitatakse võidust nende määratud sidekanali kaudu.
Võitjate nimed avaldatakse Tehnokulleri veebis.

Muud sätted:

Korraldaja kasutab loosikampaanias osalevate isikute andmeid (nimi, e-posti aadress, telefon) ainult Kampaania auhinna üleandmiseks ja osaleja nõusolekul edaspidi info, pakkumiste või meeldetuletuste edastamiseks. Andmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ja ei edastata kolmandatele isikutele, organisatsioonidele jmt.